Strategi, konseptutvikling, innhold- og filmproduksjon