Bli kjent

Hvis du jobber med en merkevare så ønsker du å skape oppmerksomhet, kjennskap, og preferanse - og helst alle tre over tid.

I første omgang hjelper vi deg med å sy sammen en overordnet strategi - eller gjør oss kjent med eksisterende strategi og finner vår plass i miksen før vi utvikler et konsept. Du kan også komme til oss med en helt konkret brief.

Konseptualisering

Med utgangspunkt i hvor langt dere har kommet i egen idé-prosess jobber vi ut et konsept. Dette kan skje enten i fellesskap gjennom vår Case Workshop, eller internt her hos oss før vi stiller til pitch hos dere.

 

Før vi går i gang med manusutvikling har vi klart for oss;

 

Hvem vi skal snakke til og hvorfor

Hva vi skal fortelle, svare på eller løse

Hvor vi skal nå publikum og i hvilket modus

Manusutvikling og forarbeid

Når vi er enige om målsetting starter vi arbeidet med å utvikle den gode historien som skal flytte merkevaren. I tillegg til ideer, innspill og strategi som vi mottar, gjør vi alt av nødvendig research.

 

I utviklingen av manus spiller budsjettet inn med tanke på hvor mange opptaksdager vi har til rådighet, hvor mange ressurser vi kan benytte oss av, hvor vi skal filme, og hvor komplisert innspillingen kan være (utstyr, rekvisitter og effekter). 

 

Så leverer vi et førsteutkast av manus slik at dere kan komme med tilbakemeldinger og vi blir enige om de store linjene. Basert på dette og størrelse på prosjektet, setter vi opp tidsplan, oversikt over bilder, nødvendig materiell og lokasjoner. Deretter låser vi manus, spikrer en innspillingsplan.

 

Når dette er på plass, henter vi inn nødvendige tillatelser og legger en plan som tar høyde for alle «hva hvis»-situasjoner som kan oppstå. Vi sørger også for crew, utstyr, og alt annet vi måtte trenge til selve innspillingen.

Produksjon

Grundig forarbeid sørger for at produksjonstiden - altså opptaksdagen(e) går så friksjonsfritt som mulig. Produsenten sørger for at alle er der de skal være for å løse sine dedikerte oppgaver til riktig tid. Regi sikrer at alle replikker og situasjoner utspiller seg som planlagt. Foto, lyd og lys fokuserer på å skape akkurat de bildene vi har planlagt. På større produksjoner benytter vi oss også av koordinatorer og produksjonsassistenter som håndterer både aktører og utstyr.

 

Når vi er i produksjonen lager vi akkurat det manus forteller oss at vi skal, derfor er manus-prosessen fryktelig viktig for sluttresultatet. Det er disse bildene vi tar med oss inn i neste og siste del av produksjonen.

Etterarbeid

Med minnekortene fulle av råmateriale, barrikaderer vi oss i klipperommet. I første omgang plukker vi ut de beste opptakene og syr sammen et førsteutkast - dette ser vi på sammen, og er et viktig punkt i den kreative prosessen.. 

 

Basert på tilbakemeldinger og faglige vurderinger, klipper vi den endelige versjonen. Når denne er godkjent låser vi klippen. En låst er akkurat det det høres ut som: Da er alle klipp og lyd satt. Det er helt nødvendig for at vi kan gå i gang med siste fase som er fargekorrigering, lydmiksing og grafikk. Grafikk kan bestå av tekstplakater, animasjoner eller andre spesialeffekter.

 

Vi klipper også kort-versjoner av hovedfilmen, skreddersydd for sosiale medier. 

Distribusjon og veien videre

Fra oss får du ferdig film og de ulike versjonene som er avtalt. Til slutt er det opp til dere om dere vil håndtere distribusjonen selv eller benytte dere av kompetansen vår for å få filmen til å fly online, offline eller begge deler. 

Sett i gang prosessen i dag - ta kontakt med oss nå